Privacyverklaring

Wie wij zijn
Noël Coacht, gevestigd aan Johan Huijsenstraat 3-15, 1087LC te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Johan Huijsenstraat 3-15
1087LC Amsterdam
Telefoon 06 24 24 3363

Functionaris gegevensbescherming
Noël de Rooij is de functionaris gegevensbescherming van Noël Coacht, zij is te bereiken via [email]info@noelcoacht.nl[/email]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Noël Coacht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email]info@noelcoacht.nl[/email], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Noël Coacht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het sturen van nieuwsbrieven
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het afhandelen van jouw betaling

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Noël Coacht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Wij bewaren de persoonsgegevens en de facturen in overeenstemming met de bewaartermijn van de belastingdienst, 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Noël Coacht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Noël Coacht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noël Coacht gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Third party cookies
Om de bezoekersaantallen bij te houden en de website te optimaliseren maakt Noël Coacht gebruik van Google Analytics. Google plaatst een cookie op jouw computer om daarmee jouw internetgedrag te volgen en advertenties aan te bieden. Bij je eerste bezoek kun je je afmelden voor deze cookies door onder in de rode cookie waarschuwingsbalk op “weiger” te klikken. Daarmee voorkom je dat het Google Analytics script geladen wordt. De website blijft verder volledig functioneel. Je instelling wordt gedurende een maand bewaard. Dit gebeurt overigens door het plaatsen van een cookie.

Daarnaast kun je ook nog alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Noël Coacht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email]info@noelcoacht.nl[/email].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Noël Coacht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Noël Coacht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die jij ons verstrekt via onze website, bijvoorbeeld via het aanmeldformulier, worden verzonden via een beveiligde (SSL) verbinding. Deze gegevens worden bewaard op de servers van onze provider Mijndomein. Meer informatie over hoe Mijndomein de gegevens beveiligt vind je op de website van Mijndomein https://www.mijndomein.nl/over-mijndomein/onze-technologie. Daarnaast worden er persoonsgegevens (Voornaam, achternaam en e-mail adres) bewaard bij Mailchimp, onze marketing e-mail provider. Deze gegevens vallen onder de Mailchimp Privacy voorwaarden.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email]info@noelcoacht.nl[/email].